Magnetschieberventil A_4_10

Schalt Ventile Magnetschieberventil A_4_10
Produktname Magnet Sinnbildbezeichnung gemäss Tabelle Nennspannung Un Anfrage
AM4J100-G12Medium-Magnet
J100
12 VDCAnfrage
AM4J100-G24Medium-Magnet
J100
24 VDCAnfrage
AM4J100-R110Medium-Magnet
J100
110 VACAnfrage
AM4J100-R115Medium-Magnet
J100
115 VACAnfrage
AM4J100-R230Medium-Magnet
J100
230 VACAnfrage
AM4D101-G12Medium-Magnet
D101
12 VDCAnfrage
AM4D101-G24Medium-Magnet
D101
24 VDCAnfrage
AM4D101-R110Medium-Magnet
D101
110 VACAnfrage
AM4D101-R115Medium-Magnet
D101
115 VACAnfrage
AM4D101-R230Medium-Magnet
D101
230 VACAnfrage
AM4D102-G12Medium-Magnet
D102
12 VDCAnfrage
AM4D102-G24Medium-Magnet
D102
24 VDCAnfrage
AM4D102-R110Medium-Magnet
D102
110 VACAnfrage
AM4D102-R115Medium-Magnet
D102
115 VACAnfrage
AM4D102-R230Medium-Magnet
D102
230 VACAnfrage
AM4D103-G12Medium-Magnet
D103
12 VDCAnfrage
AM4D103-G24Medium-Magnet
D103
24 VDCAnfrage
AM4D103-R110Medium-Magnet
D103
110 VACAnfrage
AM4D103-R115Medium-Magnet
D103
115 VACAnfrage
AM4D103-R230Medium-Magnet
D103
230 VACAnfrage